Monatsarchiv für September 2015

Ootmarsum: Censuur op mededelingen in ‘t Preaksteulke van 19 september

Geschrieben von am 30. September 2015 | Abgelegt unter Allgemein

Op 19 september heeft de Locatieraad in ‘t Preaksteulke woorden gevonden voor het verdwijnen van Egbert Schoenmaker, die 30 jaar organist was van deze parochie. Egbert Schoenmaker heeft ontslag aangevraagd bij de kantonrechter, omdat met name de voorzitter van de LR herhaaldelijk zijn boekje te buiten ging door buiten hem om herhaaldelijk nieuwe afspraken te […]

Dinkellandvisie 10 september: Parochieel Koor en dirigente solidair met vertrekkende organist

Geschrieben von am 20. September 2015 | Abgelegt unter Allgemein

In Dinkellandvisie verscheen volgend artikel wat hier te lezen is: het schetst  zeer getrouw de ontstane situatie

RK kerk Ootmarsum: Geen bescherming van positie eigen organist door werkgever

Geschrieben von am 20. September 2015 | Abgelegt unter Allgemein

De journalist Herman Haverkate van Tubantia citeert mij in een met mij gevoerd interview van j.l. 2 september: …”Eigenlijk is het zo dat ik sinds 2013 buiten de vieringen niet meer in de kerk heb gespeeld. De enige die de afgelopen jaren wel eens op het Epmann-orgel speelde, was de organist van de protestantse kerk. […]

KDOV ondersteuning inzake Ootmarsum

Geschrieben von am 19. September 2015 | Abgelegt unter Allgemein

Van de KDOV ontving ik een ondersteunende brief. “De kwestie” is door hen voorgelegd aan het Bisdom Utrecht. De Katholieke Dirigenten Organistenvereinging heeft ten doel de bevordering van het liturgisch en artistiek stijlbegrip van de kerkmusici werkzaam binnen de Nederlands rooms-katholieke kerkprovincie en de behartiging van de geestelijke en materiële belangen van haar leden. Hier […]

Ingezonden: Persbericht van het Parochieel Gemengd Koor naar aanleiding van een gesprek met LR en PB Ootmarsum

Geschrieben von am 18. September 2015 | Abgelegt unter Allgemein

Persbericht van het Parochieel Gemengd Koor in Ootmarsum Afgelopen week heeft een gesprek plaatsgevonden tussen het Parochiebestuur van Lumen Christi en de Locatieraad van de HH Simon en Judas-kerk in Ootmarsum enerzijds en het Parochieel Gemengd Koor (PGK) van diezelfde kerk anderzijds. Dit gesprek vond plaats op verzoek van Parochiebestuur en Locatieraad naar aanleiding van […]

Nächste Einträge »