Ootmarsum: Censuur op mededelingen in ‘t Preaksteulke van 19 september

Geschrieben von am 30. September 2015 | Abgelegt unter Allgemein

Op 19 september heeft de Locatieraad in ‘t Preaksteulke woorden gevonden voor het verdwijnen van Egbert Schoenmaker, die 30 jaar organist was van deze parochie. Egbert Schoenmaker heeft ontslag aangevraagd bij de kantonrechter, omdat met name de voorzitter van de LR herhaaldelijk zijn boekje te buiten ging door buiten hem om herhaaldelijk nieuwe afspraken te maken en de oude niet na te komen cq. de bestaande arbeidsovereenkomst ontkende. Opmerkelijk is dat de LR wel dit eigen artikel publiceerde, (overigens zónder overleg met het PGK), maar het gelijkwaardige artikel van dit koor voor ’t Preaksteulke echter weigerde, dus censuur heeft toegepast. Ook valt daarin op, dat Egbert weggezet wordt als zijnde alleen organist van deze koren.
Een dankwoord is altijd mooi, maar dit lijkt meteen ook een rookgordijn om het feit dat Egbert in dienst was van de parochie en dus ook ook de Samenzang begeleidde en niet een “aanhangsel” van de koren.

Hieronder volgt het geweigerde artikel van het koor:

Parochieel Gemengd Koor is gestopt

U zult het inmiddels hebben gelezen en gemerkt: het Parochieel Gemengd Koor is gestopt met de ondersteuning van vieringen.
Aanleiding voor deze stap is het vertrek van Egbert Schoenmaker als vaste organist in onze kerk.
Ruim 20 jaar heeft het koor, onder de bezielende leiding van Erna van Duinen, zijn bijdrage geleverd aan de liturgie in onze Simon en Judaskerk. Samen met Egbert Schoenmaker kon het koor van elke viering een feest maken.
In het conflict tussen Egbert Schoenmaker en het Parochiebestuur over de onwerkbaar geworden situatie, heeft het koor zijn eigen afweging gemaakt. Samen met het Herenkoor hebben bestuur en dirigent van PGK op eigen initiatief herhaaldelijk geprobeerd Parochiebestuur/Locatieraad en Schoenmaker op één lijn te krijgen. Die pogingen zijn jammerlijk mislukt. Dit wijt het koor aan de starre houding van Parochiebestuur en Locatieraad.
Dirigent en koor betreuren zeer dat ze niet anders konden dan deze stap te zetten. Het besluit om te stoppen is met veel pijn in het hart genomen. Parochiebestuur en Locatieraad waren van het risico dat dit zou kunnen gebeuren al lange tijd op de hoogte; maar dat heeft kennelijk niets veranderd in hun opstelling.
Natuurlijk hebben koor en dirigent bij het nemen van het besluit ook het belang van de parochianen meegewogen. Zoals Erna van Duinen in haar ontslagbrief schrijft: Het is dramatisch: op de eerste plaats voor de organist, voor het koor, voor mijzelf, maar ook voor de parochianen.
Na ruim 20 jaar van toewijding en bezielde en enthousiaste medewerking eindigt het dan hier.

Namens het vertrekkend koor
Henry Meijer, vz

Conclusie:
Zo denken ze (de LR/PB) dat ze de kool en de geit en óók nog zichzelf kunnen sparen!

Trackback URI | Kommentare als RSS

Einen Kommentar schreiben