Ingezonden: Ootmarsum – Dirigent Parochieel koor neemt ontslag

Geschrieben von am 12. Dezember 2015 | Abgelegt unter Allgemein, Kirchenmusik

Met ingang van 1 september heeft de dirigent van het PGK  na 20 jaar, per 1 september, haar ontslag aangeboden.

Onderstaand schrijven is een persoonlijke motivatie van haar ontslag.

Ootmarsum, 31 augustus 2015

Geacht Parochiebestuur, geachte Locatieraad.

Sinds 1994 ben ik dirigent van het Parochieel Gemengd Koor.
Dat koor is opgericht na het ontslag door het parochiebestuur n.a.v. de door het toenmalige bestuur aangespannen rechtzaak met als doel Egbert en Clemens Loves te ontslaan. De rechter heeft toen het verzoek tot ontslag van Loves ingewilligd, maar dat van Egbert niet. Daartoe bestond voor hem geen enkele reden.

Ik was van plan dit werk tijdelijk te doen, maar het werden dus ruim 20 jaren.
Twintig jaren met veel plezier en liefde voor de kerkmuziek.
Het plezier om met het enthousiaste koor te werken is gebleven, de liefde voor de kerkmuziek ook, maar het plezier om voor dit  Parochiebestuur/Locatieraad (PB/LR) te werken is verdwenen.
Oorzaak daarvan is geweest dat jullie, als PB/LR, door de onheuse en bepaald niet professionele omgang met hem, niet in staat zijn geweest om onze vaste organist, Egbert Schoenmaker binnenboord te houden.
Ik was er zelf bij toen Henk Eertman vol trots verkondigde, dat hij als baas Herman Koops toestemming heeft gegeven eind mei j.l. een concertje te geven, zonder daarover met Egbert te overleggen wat nu juist met veel moeite schriftelijk overeen gekomen was en door alle partijen is ondertekend.
Daaruit blijkt dus, dat jullie kennelijk het standpunt innemen, dat een werknemer gehouden is zich aan afspraken te houden, maar de werkgever niet.
Dat is willekeur en machtsmisbruik. In  zo’n verhouding zullen er dus nooit werkzame afspraken gemaakt kunnen worden, omdat de ene partij de mening is toegedaan zich daaraan niet te hoeven houden: „wij zijn de baas en beslissen uiteindelijk over alles“.
Toen was het  dieptepunt bereikt en moest Egbert noodgedwongen wel naar de kantonrechter om zijn ontslagverzoek in te dienen.
Ik weet, misschien als geen ander, hoe Egbert verknocht is aan het orgel in onze kerk. Met grote inzet en passie begeleidde hij het koor. De professionele en muzikale relatie met hem heb ik altijd zeer gewaardeerd. Ook het koor kon daardoor tot mooie prestaties komen. Hij wist van elke viering een feest te maken.

Ik heb in het afgelopen jaar bij herhaling (minstens 3 x) in gesprekken gezegd te zullen stoppen als Egbert zich gedwongen voelt te vertrekken, (vooral door de tot het einde toe volgehouden ontkenning door jullie van zijn arbeidsovereenkomst).
Helaas kwam er van het bestuur/raad, jullie dus, nooit een reactie, niet tijdens maar ook niet na de gesprekken.
Het is dramatisch; op de eerste plaats voor de organist, voor het koor, voor mijzelf, maar ook voor de parochianen, dat op deze wijze, door wanbestuur, 20 jaren van enthousiaste en bezielde samenwerking moet eindigen.

En dat reken ik jullie als bestuur aan!

In plaats van dat het PB/LR zichzelf eens een spiegel voorhoudt, dat er enig gevoel van compassie zal zijn en dat men in staat is respekt te tonen, wordt er tot het laatst toe (in de rechtszaal) door  jullie, het PB/LR, samen met jullie advocaat gelogen en met modder gegooid.
En dan toch nog roepen tot slot dat Egbert wel mag blijven en van jullie niet weg hoeft…
Het was diep beschamend voor wie er getuige van was.
.
Beschamend ook voor mij, om te moeten constateren dat dit het ‘christen’ bestuur is waar ik bij in dienst ben geweest.

Daarom dien ik hierbij, met onmiddellijke ingang, mijn ontslag in als dirigent
van het Parochieel Gemengd Koor.
Ik vind het spijtig en wrang niet anders te kunnen, maar het zij zo.

Erna van Duinen
Dirigent PGK

Ootmarsum-Pasen-54

Erna van Duinen

 

 adobe_pdfBrief  ontslag dirigent als PDF

Zie ook: Persbericht Parochieel koor

adobe_pdfKrantenartikel in Tubantia: Koor heft zichzelf op

adobe_pdfDinkellandvisie 10 september

In en om Ootmarsum

Ein Kommentar zu “Ingezonden: Ootmarsum – Dirigent Parochieel koor neemt ontslag”

  1. am 13. September 2015 um 15:35 1.Ex Cathedra schrieb …

    We hebben het niet alleen over het verdwijnen van kerkelijke traditie maar ook van een uniek stukje (Twents!) cultureel erfgoed. Het Epmannorgel in Ootmarsum is uniek en was voor niet-kerkgangers vaak te horen in de prestigieuze concerten die Schoenmaker organiseerde. Dat lijkt nu ook voorbij, want een net zo gekwalificeerde en gepassioneerde opvolger van Schoenmaker komt er echt niet. Tenzij die ook Judas heet…

Trackback URI | Kommentare als RSS

Einen Kommentar schreiben