LOCHEM   Moet de kerk ruimte bieden aan religieuze popmuziek in de eredienst? Kerkmusicus Dirk Zwart formuleerde een protestants neen op die vraag. Zwart schreef een artikel over de kwestie in het decembernummer van Theologisch Debat onder de titel ”Botsende culturen in de kerkmuziek”. Hij signaleert dat de populaire muziek, ook in de traditionele kerken, gaandeweg […]