Allgemein

Ingezonden: Open brief aan bisdom en vicariaat (6 oktober 2015)

Written by ES

Open brief

Aartsbisschop monseigneur W.J. Eijk
Postbus 14019
3508 SB Utrecht
Vicaris monseigneur R.G.W. Cornelissen
Kerkstraat 1
7412 XM Deventer

Ootmarsum, 6 oktober 2015

Geachte hoogwaardige excellentie Eijk en hoogwaardige heer Cornelissen.

Het vertrek van Egbert Schoenmaker als vaste organist van de HH Simon en Judas in Ootmarsum, onderdeel van de cluster Lumen Christi, is een feit.
Uiteindelijk heeft de organist zich gedwongen gezien de rechter te vragen zijn arbeidsovereenkomst te ontbinden, welk verzoek de rechter heeft gehonoreerd.
Ruim 2 jaar van oplopende spanningen, die hebben geresulteerd in een verstoorde arbeidsrelatie, zijn hiermee formeel afgesloten.
Emotioneel nog lang niet.

Dat geldt voor Egbert Schoenmaker, maar zeker ook voor de leden van het Parochieel Gemengd Koor (PGK) en zijn dirigent, mede-ondertekenaar van deze brief Erna van Duinen, die eveneens de handdoek in de ring hebben gegooid. Egbert Schoenmaker was de vaste organist van het koor.

Hoe het zover heeft kunnen komen blijkt wel uit de bijgevoegde correspondentie:
[NB: de hier onderstaande brieven zijn te lezen door met de linker muisknop de data aan te vinken]

1. e-mail van Erna van Duinen en, eveneens mede-ondertekenaar van deze brief en voorzitter van het Parochieel Gemengd Koor, Henry Meijer van 1.2.15

2. e-mail van Henk Eertman en Leo Rondhuis van 2.2.15

3. e-mail van Henry Meijer van 6.3.15

4. gespreksverslag 18.3.2015

5, 6. e-mails van de besturen en dirigenten van het Herenkoor en Parochieel Gemengd Koor van 2.05.15 en12.5.15

7. e-mail van Henk Eertman en Leo Rondhuis van 19.5.15

8. e-mail van de besturen en dirigenten van het Herenkoor en Parochieel Gemengd Koor van 27.5.2015

Onmacht om problemen daadwerkelijk bij de kop te pakken (zoals de rechter het verwoordde: de problemen zijn door het parochiebestuur met de mantel der liefde bedekt en onvoldoende bij de wortel aangepakt), onmacht in het creëren van een goede werksituatie, onmacht om te werken aan verbetering van de arbeidsrelatie, onmacht in het communiceren o.a. naar de koren, die onmacht (of was het misschien ook onkunde?) van de zijde van Parochiebestuur van Lumen Christi en Locatieraad van de HH Simon en Judas hebben tot dit debacle geleid.
Met aan het eind alleen maar verliezers: de organist Egbert Schoenmaker, de aanvankelijk gezamenlijk optrekkende koren (Herenkoor en Parochieel Gemengd Koor), de dirigent van het PGK, Erna van Duinen, maar zeker ook de parochianen en tenslotte beide genoemde instituties.

De initiatieven van genoemde koren om te bemiddelen zijn op niets uitgelopen. Parochiebestuur en Locatieraad wilden of konden geen stappen voorwaarts doen, noch waar het betrof het aanspreken van een vrijwilliger op zijn gedrag jegens de organist, noch waar het gaat om de rechtspositie van de organist volgens bisschoppelijk model, noch wat betreft het serieus nemen van het Parochieel Gemengd Koor na de aankondiging te zullen stoppen als Egbert Schoenmaker zou moeten vertrekken.
Nee, volgens Parochiebestuur en Locatieraad is organist Schoenmaker de enige oorzaak van de breuk: “hij heeft immers zelf het verzoek om ontbinding gedaan”! “Voor ons hoefde hij niet te vertrekken”.
Werden er namens het Parochiebestuur in de rechtszaal nog onwaarheden gedebiteerd en insinuaties geuit (“..dat Schoenmaker uit is op een zak geld”, als “gelukszoeker” wordt betiteld, er volslagen onterecht en onjuist een “conflict van Schoenmaker met de dirigent van het herenkoor” wordt vermeld), tijdens het laatste gesprek tussen Parochiebestuur, Locatieraad, Pastoraatsgroepen Parochieel Gemengd Koor op 9 september jl. werd vooral het eigen stoepje schoongeveegd en emotioneel op de koorleden ingepraat: “laat je hart spreken”, om als koor aan te blijven.
Maar verklaringen waarom niet veel eerder is gereageerd op de signalen vanuit het koor kwamen er niet, behalve misschien de mededeling dat Parochiebestuur en Locatieraad “met Schoenmaker spraken en niet met de koren”.

Deze arrogante opstelling heeft er beslist toe bijgedragen dat het koor bij zijn besluit te stoppen is gebleven. Maar wel met veel pijn in het hart. Hoe in vredesnaam kun je in een christelijke omgeving met zoveel onbegrip nog samenwerken!

Negentien personen is hun gezamenlijke passie: het zingen, ontnomen.
Zij zijn, naast organist Egbert Schoenmaker en natuurlijk de parochianen, de dupe geworden van wanbestuur.
Genoemde besturen gaan kennelijk gewoon door. Onduidelijk is of ze over hun opstelling in deze kwestie op enig moment ter verantwoording worden geroepen.
Wie of welke instantie in de kerkelijke hiërarchie daarvoor moet zorgen is ons niet bekend.
Deze open brief is bedoeld als aanzet tot het onderzoeken van wat zich de afgelopen periode in de parochie Lumen Christi en meer in het bijzonder in de geloofsgemeenschap HH Simon en Judas in Ootmarsum heeft afgespeeld.
Graag roepen wij u daartoe op.

Mocht u behoefte hebben aan nadere toelichting dan zijn de ondertekenaars daartoe graag bereid.
Uiteraard worden wij graag geïnformeerd of, en zo ja welke, stappen worden gezet en tot welke uitkomst die hebben geleid.

Met vriendelijke groet,

Erna van Duinen
dirigent voormalig Parochieel Gemengd Koor

Henry Meijer
voorzitter voormalig Parochieel Gemengd Koor

 

adobe_pdfOpen brief aan het Bisdom Utrecht als PDF

About the author

ES

2 Comments

  • Deze open brief laat duidelijk zien wat er zich in de Ootmarsumse locatie van Lumen Christi onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van locatieraad en parochiebestuur heeft afgespeeld.

    De kerkelijke hiërarchie blijft over het algemeen op afstand van locale bestuurlijke kwesties. Belangrijk is, dat raad en bestuur binnen locatie en parochie gelegenheid krijgen, verantwoording af te leggen voor beleidslijnen en bestuurlijke technieken.

    Dat de bestuurders niet op de hoogte waren van het feit dat zij in juridische zin werkgever waren van een organist in vaste dienst, is daarbij een opvallend gegeven.

    Geen wonder dat iemand die zo wordt behandeld, niet altijd even diplomatiek reageert!

  • Vraag is of de kerk weer met de mantel der liefde, die waarschijnlijk zo langzamerhand erg versleten is, gaan pogen het te bedekken. Gaat dan lijken op mantel der fariseers.

Leave a Comment

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.