Allgemein

Ingezonden: Persbericht van het Parochieel Gemengd Koor naar aanleiding van een gesprek met LR en PB Ootmarsum

Persbericht van het Parochieel Gemengd Koor in Ootmarsum
Afgelopen week heeft een gesprek plaatsgevonden tussen het Parochiebestuur van Lumen Christi en de Locatieraad van de HH Simon en Judas-kerk in Ootmarsum enerzijds en het Parochieel Gemengd Koor (PGK) van diezelfde kerk anderzijds.
Dit gesprek vond plaats op verzoek van Parochiebestuur en Locatieraad naar aanleiding van het besluit van het koor om te stoppen met de ondersteuning van vieringen en zichzelf op te heffen.
Aanleiding voor dat besluit was het vertrek van de vaste organist van de Simon en Judaskerk, Egbert Schoenmaker. Schoenmaker begeleidde onder andere het PGK, dat onder de bezielende directie stond van Erna van Duinen.
Ook dirigent van Duinen heeft haar ontslag ingediend.
Ondanks pogingen van PB en LR en de voorzitter van de Pastoraatsgroep om het koor op andere gedachten te brengen en alsnog terug te komen op het unaniem genomen besluit te stoppen, bleef het koor bij zijn standpunt.
Reactie vanuit het koor was o.a. dat nu organist en dirigent zijn gestopt, het koor niet verder kan.
Juist die drie-eenheid maakte het mogelijk om het huidige niveau te bereiken en bezorgde het koor het plezier in het zingen.

Geen nieuwe feiten
PB en LR zijn volgens het koor niet in staat geweest met Schoenmaker een werkbare situatie te bereiken. Ook kwamen PB en LR tijdens het gesprek niet met nieuwe feiten die het koor al niet kende en werden evenmin concrete handreikingen gedaan die een vruchtbare samenwerking mogelijk zouden moeten maken.
Voor opmerkingen van PB en LR dat de breuk voornamelijk aan Schoenmaker was toe te rekenen had het koor weinig begrip. Dat heeft namelijk heel andere ervaringen.
Ook de oproep aan de koorleden zich aan te sluiten bij andere (kerk)koren viel niet in goede aarde.
Herhaald werd dat het koor met pijn in het hart tot het besluit is gekomen, maar niet anders te kunnen.

’t Preaksteulke
Opmerkelijk was dat LR een artikel van het PGK voor ’t Preaksteulke heeft geweigerd, “omdat het stof tot discussie kan vormen”, zoals werd toegelicht.
LR heeft een eigen mededeling in het parochieblaadje laten opnemen, echter zonder overleg met PGK.
Het koor komt op woensdag 16 september nog een keer bijeen, tijdens een al maanden geleden afgesproken gezellige avond.

Zoals eerder iemand het samenvatte: “de organist is ‘zijn’ orgel kwijt, de koren zijn ‘hun’ organist kwijt, de parochianen zijn ‘hun’ organist en koor kwijt.
Na ruim 30 en 20 jaar van toewijding eindigt het dan hier.”

Ootmarsum, 14 september 2015

NB Dit persbericht van het bestuur PGK is aangeboden aan diverse media in Twenthe
Zie ook:
adobe_pdf
Dirigent PGK neemt ontslag

adobe_pdfPersbericht PGK koor neemt ontslag, 30 august

De Lutte-21

About the author

ES

Leave a Comment

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.